Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

WINDOWS 10 CORTANA LIÊN TỤC XUẤT HIỆN

Opgavebeskrivelse

Cortana là một trợ lý Windows 10 tối ưu mặc dù giống như có bất kỳ thứ gì khác, bạn có thể gặp một số vấn đề khi dùng nó.
người dùng báo cáo rằng Cortana liên tục xuất hiện và trong bài viết này, chúng tôi sẽ khám phá một vài bí quyết dễ dàng để giải quyết vấn đề này.
Trong phần Windows 10 của chúng tôi, bạn sẽ mua thấy các bài viết khắc phục sự cố khác do những chuyên gia khoa học của chúng tôi viết, do vậy hãy xem chúng.