Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Wibu nghĩa là gì?

Opgavebeskrivelse

Wibu nghĩa là gì? Trên thực tế Wibu chỉ là cách phát âm lại của từ Weeaboo mà thôi. Với các fan nước ngoài thường sử dụng thuật ngữ Weeaboo thay thế cho.... http://chonmuamay.com/wibu-la-gi/