Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Uhf và vhf là gì? Tìm hiểu ưu điểm của Uhf/Vhf

Opgavebeskrivelse

Uhf và vhf là 2 sóng được ứng dụng rất nhiều trong các máy móc hiện nay như máy bộ đàm, máy trợ giảng. 2 loại sóng này sử dụng nhiều trong các lĩnh vực cuộc sống như nhà hàng, khách sạn, taxi, vận tải. Để nắm rõ thông tin uhf là gì? Vhf là gì? Bài viết sau sẽ cung cấp đầy đủ nhất
https://yenphat.vn/uhf-la-gi.html

Opgave