Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Trọng lực là gì? Công thức tính trọng lực | Phân biệt trọng lượng

Opgavebeskrivelse

Trọng lực là gì? trọng lực chính là lực hút Trái Đất tác dụng lên một vật nào đó và có phương thẳng đứng, có chiều hướng về phía Trái Đất. https://thosuaxe.vn/trong-luc-la-gi/