Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Top cau nang o to duoc su dung pho bien

Opgavebeskrivelse

https://baotuyenquang.com.vn/kinh-te/tai-chinh-thuong-mai/top-3-cau-nang...

Một tiệm phun rửa ô tô chuyên nghiệp chắc chắn không thể thiếu được những chiếc cầu nâng một trụ. Đây là thiết bị chuyên dụng cho khả năng nâng xe ô tô tạo khoảng thoáng gầm lớn để hỗ trợ quá trình phun rửa. Những vết bẩn tại gầm, bánh xe,... Dễ dàng bị rửa trôi một cách nhanh chóng.

Opgave