Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

THUỘC TÍNH IPV4 KHÔNG HOẠT ĐỘNG TRONG WINDOWS 10, 7

Opgavebeskrivelse

Rất nhiều người dùng phàn nàn về việc họ không thể thay đổi thuộc tính IPv4 trong Windows 10. Nếu bạn là một trong số họ, đừng ngần ngại kiểm tra máy tính của bạn để tìm phần mềm độc hại hoặc thử một VPN khác.Để có một hệ thống an toàn, hãy đảm bảo sử dụng một trong những công cụ quét mạng di động hệ thống tuyệt vời này .