Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Thảo Dược Đức Thịnh

Opgavebeskrivelse

Thảo dược Đức Thịnh là công ty cung cấp dược liệu chăm sóc sức khỏe chất lượng và uy tín như: cây an xoa, cà gai leo, xạ đen, cây xương khỉ, chè dây... Với vườn dược liệu tự trồng đạt tiêu chuẩn VietGap cùng trang thiết bị máy móc hiện đại, chúng tôi luôn đảm bảo sản phẩm đến tay người dùng luôn là sản phẩm sạch, nguồn gốc rõ ràng nhất.
Website: https://thaoduocducthinh.com/
Địa chỉ: 1306 Kha Vạn Cân, p. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp.HCM. SĐT: 0937.301.801.
#thaoduocducthinh, #caythuocnam, #cayanxoa, #cayxaden,#cagaileo, #cayxuongkhi, #cheday, #chuabenhbangthuocnam

Opgave