Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Thêm loại trừ trong Bộ bảo vệ windows Antivirus Win 10

Opgavebeskrivelse

Nhấp vào thực đơn mở đầu hoặc nhấn phím Win và nhập 'bảo mật cửa sổ' vào thanh tìm kiếm có sẵn ở bên phải của biểu trưng hđh. Nhấp vào áp dụng 'Bảo mật Windows' để mở nó.

Xem link Bài viết: https://suamaytinhbinhdan.blogspot.com/2020/09/huong-dan-phuong-phap-the...
Dịch vụ sửa máy tính: https://huyanphat.com/category/dich-vu-sua-may-tinh/

Opgave