Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Tổng Hợp các Thông báo lỗi PC phổ biến hay gặp trên Windows

Opgavebeskrivelse

Lỗi: Illegal operation error
Diễn giải: một ứng dụng đã gặp sự cố ko ổn định do 1 số dòng lỗi. Điều này cũng mang thể do 1 số ứng dụng khác tương tác có chương trình tạo ra lỗi.

Registry/configuration error Choose Command prompt only and run scan reg.

Xem thêm tain Link: https://suamaytinhbinhdan.com/tong-hop-nhung-thong-bao-loi-pc-pho-bien-h...

https://suamaytinhbinhdan.com/category/dich-vu-tan-noi/dich-vu-may-tinh/...

https://suamaytinhbinhdan.com/category/dich-vu-tan-noi/dich-vu-may-tinh/...

Opgave