Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Tổng hợp các phần mềm kiểm tra thông tin phần cứng laptop và PC

Opgavebeskrivelse

nhiều phần người sử dụng hay thắc mắc về cấu hình phần cứng của chiếc máy tính nhưng mà bạn dạng thân dùng. Hiểu được tâm lý đó thì địa điểm tin học HUY AN PHÁT sẽ giới thiệu cho Anh chị 5 phầm mềm xem thông tin phần cứng trọn vẹn và chính xác nhất ( hoàn toàn không tính tiền ).

Link : https://huyanphat.com/tong-hop-cac-phan-mem-kiem-tra-thong-tin-phan-cung...

Opgave