Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Tìm hiểu lỗi Diagnosing Your PC Windows 10 Là Gì ?

Opgavebeskrivelse

khách hàng Windows đã cửa hàng mang chúng tôi để giải đáp thắc mắc sau trùng hợp thể thoát khỏi chế độ Diagnosing your pc . Sau lúc chờ đợi trong vài giờ, 1 số người mua bị ảnh hưởng đã thử khởi động lại để thoát nhưng báo cáo rằng PC của họ chuyển sang màn hình tối, hiển thị logo và sau đó màn hình Diagnosing your pc lại hiển thị. Sự cố đang gặp nên trên Windows 7, Windows 8.1 và Windows 10.

http://thanhphotre.edu.vn/vi/news/tin-tuc/loi-diagnosing-your-pc-windows...

Opgave