Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe

Opgavebeskrivelse

Có 7.000 chất hóa học trong khói thuốc lá, và 70 chất trong số đó được biết là có thể gây ung thư, Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ phát triển ung thư môi, khoang miệng, hầu họng, thực quản, tuyến tụy, thanh quản, phổi, tử cung, cổ tử cung, bàng quang và thận.