Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Sacombank là ngân hàng gì

Opgavebeskrivelse

Sacombank là ngân hàng gì? Sacombank là tên viết tắt của ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín, có tên tiếng Anh là Saigon Thuong tin Commercial http://chonmuamay.com/ngan-hang-sacombank-la-ngan-hang-gi/