Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

SỬA CHỮA vật dụng MÃ LỖI MÀN HÌNH XANH 0XC0000221 HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC

Opgavebeskrivelse

Điều gì kích hoạt mã lỗi 0xc0000221
khi bạn chạy hệ điều hành Windows, bạn mang thể gặp phổ biến loại lỗi BSOD khác nhau như Amifldrv64.sys BSOD , hal.dll BSOD , error 0x80070017 , v.v. vừa rồi, phổ biến người mua phàn nàn rằng lỗi màn hình xanh 0xc0000221 thường khiến phiền họ và chọn kiếm giải pháp .