Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Sơn Hà Medical

Opgavebeskrivelse

Son ha medical là công ty chuyên cung cấp các loại giường bệnh nhân và thiết bị y tế nhập khẩu chính hãng. Sơn Hà đã thực hiện nhiều dự án cung cấp hàng nghìn sản phẩm thiết bị y tế tại nhiều bệnh viện lớn như Chợ Rẫy, Hoàn Mỹ,,, Bên cạnh đó, Sơn Hà cũng là đơn vị cung cấp các loại giường bệnh nhân, giường y tế, máy tạo oxy và xe lăn chất lượng tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 134 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh. SĐT: 0773.133.323 Website: https://sohamedical.com/
#sohamedical , #giuongbenhnhan , #giuongyte , #maytaooxy , #xelantay , #giuongbenhnhannhapkhau, #giuongbenhnhangiare.