Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Sóng thần là gì? Những nguyên nhân chính nào gây nên sóng thần?

Opgavebeskrivelse

Chắc hẳn nhiều bạn chưa hiểu sóng thần là gì? Trong bài viết này giúp bạn nhận biết sóng thần, các đặc điểm và cách phòng tránh sóng thần
https://mayhutbuidanang.net/song-than-la-gi/

Opgave