Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Sóng thần là gì? Những dấu hiệu nhận biết sóng thần

Opgavebeskrivelse

Sóng thần là một hiện tượng tự nhiên. Cùng tìm hiểu sóng thần là gì? Nguyên nhân chính hình thành nên sóng thần và những dấu hiệu giúp bạn nhận biết sóng thần
https://mayhutbuidanang.net/song-than-la-gi/

Opgave