Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Phế Liệu Mạnh Phát

Opgavebeskrivelse

Phế Liệu Mạnh Phát Chuyên thu mua phế liệu công nghiệp giá cao hơn 30 % so với thị trường, có xe đến tận nơi công trình thu gom ‎cân ký, thanh toán ngay tại chỗ
Website: https://phelieumanhphat.com/
Địa chỉ: 36 Đường Số 1, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương
Maps: https://goo.gl/maps/7iP4bXywCcqsth1VA
Điện thoại: 0975.809.070
#phelieumanhphat, #thumuaphelieu, #muaphelieu, #thumuaphelieugiacao