Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Phương pháp SỬA LỖI PHÂN VÙNG Ổ ĐĨA buộc phải BỊ THIẾU RESET PC LỖI

Opgavebeskrivelse

không thể đặt lại PC của bạn, phân vùng ổ đĩa bắt buộc bị thiếu
chúng ta sở hữu thể nhận được thông tin "Không thể đặt lại PC của bạn. Thiếu phân vùng ổ đĩa nên." thông tin lỗi khi đặt lại PC của bạn. khiến cho thế nào để mẫu bỏ lỗi? Bài đăng này từ MiniTool sẽ chỉ cho bạn năm cách bậc nhất để cái bỏ lỗi khỏi PC của chúng ta cũng như bí quyết khôi phục các tệp bị mất lúc thiết yếu.