Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Phép tắc khôi phục thiết đặt mặc định cho Word, Excel…

Opgavebeskrivelse

Bộ ứng dụng văn phòng MS OFFICE (Word, Excel..) là bộ vận dụng thông dụng nhất hiện thời . Việc cài đặt và thiết lập để thích hợp cho nhu cầu sử dụng trong quá trình thường dễ gặp gỡ các lỗi không mong muốn vậy câu hỏi đặt ra là làm thế nào để khôi phục thiết lập mặc định ban đầu? Hãy cùng đơn vị tin học Huy An Phát tò mò ưng chuẩn bài viết này.

Link : https://huyanphat.com/cach-khoi-phuc-cai-dat-mac-dinh-cho-word-excel/

Opgave