Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

nhungcaunoihayvetinhban

Opgavebeskrivelse

Ngoài tình yêu, tình thân thì tình bạn là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Những câu nói hay về tình bạn sẽ giúp bạn có cái nhìn thấu suốt hơn về mối quan hệ này. 
https://glh.vn/nhung-cau-noi-hay-ve-tinh-ban-day-y-nghia/

Opgave