Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Những vĩ nhân được google doodle vinh danh

Opgavebeskrivelse

Google Doodle là một tượng trưng đặc thù, thay thế nhất thời cho tượng trưng trên trang chủ của Google nhằm chào mừng những ngày lễ, các sự kiện, thành quả và con người. Google Doodle trước tiên là để vinh danh Lễ hội Burning Man của năm 1998, được ngoại hình bởi Larry Page và Sergey Brin để thông tin cho người dùng việc họ vắng mặt trong trường hợp những máy chủ bị sập. các Google Doodle tiếp theo được ngoại hình bởi 1 nhà thầu bên ngoài, cho tới khi Page và Brin yêu cầu tập sự sinh Dennis Hwang mẫu mã một biểu trưng cho Ngày Bastille của năm 2000. tính từ lúc lúc ấy, các Doodle được diễn ra và phát hành bởi một hàng ngũ viên chức của Google với biệt danh "Doodlers".

bên cạnh việc kỷ niệm các sự kiện, ngày lễ nổi tiếng, các Google Doodle còn được biết tới có việc tưởng vọng 1 số nghệ sĩ và nhà kỹ thuật đáng nhớ vào ngày sinh của họ, bao gồm:
else lasker-schüler: https://kienthuctonghop.vn/else-lasker-schuler
Timothée Chalamet: https://kienthuctonghop.vn/timothee-chalamet
hiệp sĩ john tenniel: https://kienthuctonghop.vn/hiep-si-john-tenniel
nkosi johnson: https://kienthuctonghop.vn/nkosi-johnson
giáo sư rapee sagarik: https://kienthuctonghop.vn/giao-su-rapee-sagarik
nise da silveira: https://kienthuctonghop.vn/nise-da-silveria
cesária évora: https://kienthuctonghop.vn/cesaria-evora
amrita pritam: https://kienthuctonghop.vn/amrita-pritam
mikhail kalashnikov: https://kienthuctonghop.vn/mikhail-kalashnikov
leonardo da vinci: https://kienthuctonghop.vn/leonardo-da-vinci
freddie mercury: https://kienthuctonghop.vn/freddie-mercury
jules verne: https://kienthuctonghop.vn/jules-verne
nikola tesla: https://kienthuctonghop.vn/nikola-tesla
jaan kross: https://kienthuctonghop.vn/jaan-kross
dr. ruth pfau: https://kienthuctonghop.vn/bac-si-ruth-pfau
ca trù vietnam: https://kienthuctonghop.vn/ca-tru-viet-nam
trịnh công sơn: https://kienthuctonghop.vn/trinh-cong-son
bùi xuân phái: https://kienthuctonghop.vn/bui-xuan-phai
nhà thơ Xuân Quỳnh: https://kienthuctonghop.vn/xuan-quynh

Opgave