Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Ngân hàng eximbank là ngân hàng gì?

Opgavebeskrivelse

Eximbank là ngân hàng gì? Eximbank có tên đầy đủ là  ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam; với tên tiếng anh là Vietnam Export Import http://chonmuamay.com/ngan-hang-eximbank-la-ngan-hang-gi/