Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Năm nhuận là gì? Hướng dẫn cách tính năm nhuận chính xác nhất

Opgavebeskrivelse

Năm nhuận là gì Còn năm nhuận Âm lịch có 13 tháng thường được nhiều nước châu Á như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản,... sử dụng và coi trọng. https://thosuaxe.vn/nam-nhuan-la-gi-cach-tinh-nam-nhuan/