Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

MÁY TÍNH XÁCH TAY ASUS TẮT KHI RÚT PHÍCH CẮM - ĐÂY LÀ 5 GIẢI PHÁP [KHÔI PHỤC Ổ ĐĨA]

Opgavebeskrivelse

Theo phổ biến báo cáo của các bạn, vấn đề "máy tính xách tay tắt khi rút phích cắm" thường xuất hiện sau lúc cập nhật lên phiên bản Windows 1809. ko kể ra, với một số chi tiết khác có thể gây ra sự cố bao gồm pin bị lỗi, trình điều khiển pin lỗi thời và cài đặt nguồn. Sau khi phân tích các báo cáo và bài báo của người dùng đa dạng, chúng tôi tóm tắt 5 giải pháp sau.