Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Lmao là gì? lmao là viết tắt của từ gì? Ý nghĩa thực sự của ngôn ngữ trẻ

Opgavebeskrivelse

Lmao là gì? Lmao là viết tắt của cụm từ “Laughing My Ass Off” có nghĩa là là “cười tụt mông” hay “cười rớt cả mông mông” và được phát âm là eo-em-ây-âu. https://thosuaxe.vn/lmao-la-gi/