Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Lỗi Diagnosing Your PC Windows 10 Là Gì & bí quyết Khắc Phục

Opgavebeskrivelse

1 số các bạn Windows đã liên hệ có chúng tôi để giải đáp thắc mắc sau tự nhiên thể thoát khỏi chế độ Diagnosing your pc . Sau lúc chờ đợi trong vài giờ, 1 số các bạn bị ảnh hưởng đã thử khởi động lại để thoát nhưng báo cáo rằng PC của họ chuyển sang màn hình tối, hiển thị logo và sau ấy màn hình Diagnosing your pc lại hiển thị. Sự cố đang gặp nên trên Windows 7, Windows 8.1 và Windows 10.

Opgave