Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

LẦN TẮT MÁY không RÕ NGUYÊN NHÂN sở hữu THỂ DO SÁN HOẶC ĐIỀU GÌ

Opgavebeskrivelse

Cho dù đó là ô tô, máy tính, điện thoại thông minh của bạn hay trời cấm máy bay, không với cảm giác nào tồi tệ hơn khi tắt máy tự nhiên, không giải thích được .

Đối có khách hàng máy tính mạnh, đấy là điều cuối cộng của sự thất vọng. Công việc của tôi mang tiết kiệm được không? Máy của tôi với chết không? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?