Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

KHẮC PHỤC SỰ CỐ CƠ BẢN NHƯNG HIỆU QUẢ CHO MÁY TÍNH CỦA BẠN

Opgavebeskrivelse

Đối mang nhiều người trong chúng ta, máy tính giống như các người bạn thấp nhất của chúng ta. Chúng tôi làm cho hầu hết vật dụng có họ và đã trở thành siêu tin tưởng vào họ. do vậy, khi họ tăng trưởng 1 vấn đề, hoặc 1 chiếc gì đó trục trặc có máy tính, đấy thường là một vấn đề to. Ngay cả lúc vấn đề là một loại gì đấy tối thiểu, chúng tôi mang xu hướng suy nghĩ quá mức chỉ vì nó là máy tính của chúng tôi. bởi vậy, chúng tôi muốn nó hoạt động trở lại càng sớm càng phải chăng. Tuy nhiên, điều này ko phải lúc nào cũng dễ dàng.