Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Khắc phục: Các mục đã xóa trên window 10 không có trong quan tài rác

Opgavebeskrivelse

Một số người dùng window 10 có thể quá bất ngờ khi hậu sự rác không bao gồm các mục đã xóa gần đây. quan tài rác là một kho lưu trữ các tệp bị xóa bằng File Explorer , bởi thế bạn thường chờ mong thấy các tệp bị xóa gần đây ở đó. tất nhiên, cỗ ván rác không phải lúc nào cũng bao gồm các tệp đã xóa.

https://verastar.info/khoi-phuc-da-xoa-nhung-khong-co-trong-thung-rac-tr...
https://suamaytinhbinhdan.blogspot.com/2020/10/khac-phuc-cac-du-lieu-xoa...
https://huyanphat.com/khac-phuc-du-lieu-da-xoa-nhung-khong-co-trong-recy...