Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Howto Backup file .Tibx Whit Acronis True Image 2021 ?

Opgavebeskrivelse

Ghost máy theo kiểu truyền thống bằng Symantech Ghost thì đã quá cũ, Thời gian bung Ghost và tạo Bakup rất chậm và thường ko được hỗ trợ với cấu hình máy cao nữa., Vì thế Ghost file tib bằng Acronis True Image 2021 là một công cụ tuyệt vời để tạo bản sao lưu hệ điều hành, ứng dụng, cài đặt người dùng và tất cả dữ liệu hiện có, cũng như hủy an toàn mọi thông tin bí mật không cần thiết.

Xem Post đầy đủ tại Link:
+ https://suamaytinhbinhdan.blogspot.com/2020/10/ghost-bang-file-tib-nhanh...
+ https://verastar.info/acronis-true-image-2021-ghost-bang-file-tib-nhanh-...