Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Hướng dẫn Khắc phục: Không ping được với pc khác trong hđh 10

Opgavebeskrivelse

Nếu bạn không ping được với các computer khác trong cùng mạng Lan của mình, đó luôn là một vấn đề béo bởi vì đó là dấu hiệu của việc mất kết nối. Bạn cũng sẽ không thể chia sẻ tệp trong mạng của mình mà chỉ dẫn này sẽ giúp bạn khắc phục sự cố không thể ping các máy tính khác trong window 10 nhé..

Link: https://verastar.info/khac-phuc-khong-the-ping-cac-may-tinh-khac-tren-ma...
Post: https://huyanphat.com/category/dich-vu-sua-may-tinh/
Page: https://huyanphat.com/category/dich-vu-cai-win-tai-nha/

Opgave