Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Ghost Win 7 64bit-32bit Full Soft Mới Nhất 2020

Opgavebeskrivelse

Thông tin về bản <a href="https://phanmemfree.net/ghost-win-7-64-84bit-full-soft/" rel="nofollow" class="seoquake-nofollow">Ghost Win 7</a> mới nhất 2020 – Không cá nhân hóa
Được làm từ Windows 7 Ultimate nguyên gốc từ Microsoft tích hợp IE 11
Bản ghost win 7 đã được tối ưu, tinh chỉnh, service… để đạt hiệu suất cao nhất
Sử dụng Easy Sysprep 4.5 và EasyDrv7 7.18.1122.2 mới nhất để có thể khắc phục được thiếu driver đặc biệt trên các dòng máy đời mới.
Full Driver
Bản ghost mình để Active khi cài đặt. Nếu sau khi ghost mà chưa active thì hãy truy cập C:\Extra để dùng tool Active nhé
Không cá nhân hóa bất kì thành phần nào của Windows.