Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Dude là gì? Sự thật đăng sau thuật ngữ Dude dành cho giới trẻ

Opgavebeskrivelse

Dude là gì? Dude là một từ tiếng Anh được sử dụng khá phổ biến hiện nay và được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau trong từng trường hợp cụ thể. https://thosuaxe.vn/dude-la-gi/