Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

denhaianceo

Opgavebeskrivelse

Lã Xuân Hòa: CEO tại Đèn Hải An - Nhà cung cấp các loại đèn trang trí, đèn chùm, đèn mâm, quạt trần đèn, đèn tường, đèn thả với mong muốn quản lý Đèn Hải An để không ngừng cải thiện chất lượng, dịch vụ nhằm mang đến sản phẩm tốt với giá cả hợp lý đến với người tiêu dùng Việt Nam. #denhaian #dentrangtri #quattranden #denmam #dentha #dentuong
Thông tin liên hệ:
Website: https://denhaian.com/
Email:denhaian.hotro@gmail.com
Phone: 0868028767
Địa chỉ: Số 6 Ngõ 54, Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 11622

La Xuan Hoa: CEO tai Den Hai An – Nha cung cap cac loai den trang tri, den chum, den mam, quat tran den, den tuong, den tha voi mong muon quan ly Den Hai An de khong ngung cai thien chat luong, dich vu nham mang den san pham tot nhat voi gia ca hop ly den nguoi tieu dung Viet Nam #denhaian #dentrangtri #quattranden #denmam #dentha #dentuong
Thong tin lien he:
Website: https://denhaian.com/
Email:denhaian.hotro@gmail.com
Phone: 0868028767
Đia chi: So 6 Ngo 54, Mac Thi Buoi, Vinh Tuy, Hai Ba Trung, Ha Noi 11622

Opgave