Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

D DRIVE không HIỂN THỊ TRONG WINDOWS 7/10: LÝ DO VÀ BẢN SỬA LỖI

Opgavebeskrivelse

D Drive ko hiển thị
Ổ D thường là ổ cứng phụ và thường được dùng để đựng dữ liệu, tài liệu cá nhân. Tuy nhiên, hơn hàng nghìn khách hàng Windows cho biết họ gặp bắt buộc tình trạng “ổ đĩa D không hiển thị” - ổ đĩa không hiển thị trong File Explorer cũng như Disk Management.