Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Chỉ dẫn xử lí khi windows Update bị treo 0% trên windows 7/8/10?

Opgavebeskrivelse

Lỗi Win update bị treo là một trong những lỗi nhưng người dùng Win hay phải đương đầu nhất. nếu như đang sử dụng window 7/8/10 mà trong quá trình cập nhật bạn được báo cáo lỗi chẳng thể cập nhật, hay lỗi đang cập nhật thì bị treo 0%, khi đó bạn có thể áp dụng giải pháp trong bài viết dưới đây của trang web của trung tâm VERA STAR sẽ phương pháp Các bạn cách hướng dẫn xử lí khi hđh Update bị treo 0% trên windows 7/8/10? một phương pháp đơn giản và dễ hiểu nhất.
https://suamaytinhbinhdan.com/cach-xu-li-khi-windows-update-bi-treo-0-tr...