Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Chỉ dẫn khắc phục máy tính không tắt được nguồn

Opgavebeskrivelse

đơn vị tin học HUY AN PHÁT nhân thấy trên các diễn lũ có những người dùng gặp mặt vấn đề với shutdown máy tính. bởi vì đó bữa nay HUY AN PHÁT sẽ hướng dẫn Anh chị em cách giải quyết hối hả và đơn giản nhất.

Link : https://huyanphat.com/huong-dan-khac-phuc-may-tinh-khong-tat-duoc-nguon/

Opgave