Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Chỉ dẫn đổi mới độ phân giải màn hình máy tính Windows

Opgavebeskrivelse

Độ phân giải màn hình máy tính (Display Resolution) là chỉ số các điểm ảnh được bộc lộ trên màn hình máy tính. cửa hàng tính độ phân giải của màn hình là Pixel – điểm ảnh. Tùy thuộc vào hệ điều hành và loại máy nhưng mà ta phân chia các độ phân giải màn hình khác biệt. Hãy cùng địa điểm tin học HUY AN PHÁT tìm hiểu kĩ hơn.

Link : https://huyanphat.com/huong-dan-thay-doi-do-phan-giai-man-hinh-may-tinh-...

Opgave