Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Cúng ông công ông táo ở đâu? Lễ vật gồm những gì? Bài cúng ông táo

Opgavebeskrivelse

Lễ cúng ông Công ông Táo thường được tổ chức vào ngày 23 tháng Chạp, ở nhiều nơi người dân có quan niệm là Lễ phải diễn ra trước 12 giờ trưa ngày 23 https://thosuaxe.vn/cung-ong-cong-ong-tao/