Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Công ty Cổ phần Beet Innovators

Opgavebeskrivelse

Beet Innovators là startup công nghệ trí tuệ nhân tạo AI trong nhận diện hình ảnh và nhận diện khuôn mặt với các sản phẩm: BiFace, BiTable, các giải pháp: BiTraffic, BiSecurity, BiQueue, BiSchool, Reva, AiParking và BeKYC.
Website: https://beetinnovators.com
Maps: https://goo.gl/maps/G242E7oqUQzH3wtf7
Địa chỉ: Toà nhà Mitec, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0868646386
#beetinnovators #nhandienkhuonmat #chamcongkhuonmat #diemdanhkhuonmat #baixethongminh #giaothongthongminh #ekyc #biface #bitraffic #aiparking #biqueue #bekyc #bisecurity #bischool #reva #BiTable