Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Cát tuyến tròn là gì? Hướng dẫn giải bài tập về cát tuyến của đường tròn

Opgavebeskrivelse

Cát tuyến là gì Cát tuyến là một từ mượn Hán Việt. Cụ thể trong đó từ “cát” có nghĩa là cắt, giao còn “tuyến” là từ để chỉ đường thẳng. Trong đường tròn... https://thosuaxe.vn/cat-tuyen-cua-duong-tron-la-gi/