Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

cái Quần què là gì

Opgavebeskrivelse

Quần què là gì? Quần què là phương ngữ đặc biệt của người dân miền Tây Nam Bộ, nó được xuất phát từ chiếc quần dành cho người phụ nữ thời đó. http://chonmuamay.com/cai-quan-que-la-gi/