Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Cách viết và thiết kế hồ sơ năng lực công ty nội thất

Opgavebeskrivelse

Hồ sơ năng lực công ty nội thất.
Hồ sơ năng lực công ty nội thất hay còn gọi là profile công ty nội thất là một ấn phẩm marketing quan trọng của công ty, giúp cho khách hàng và đối tác của công ty nội thất có cái nhìn tổng quan về lĩnh vực hoạt động và những thành tích mà doanh nghiệp đã đạt được. Chính vì vậy, hồ sơ năng lực công ty nội thất cầ phải được viết một cách chuyên nghiệp và được thiết kế đẹp và logic,

cach viet va thiet ke profile noi that 1
Cách viết profile công ty nội thất.
Về cơ bản, hồ sơ năng lực công ty nội thất có những cấu phần và bố cục giống với hồ sơ năng lực của các công ty khác. Tuy nhiên, vẫn có những yếu tố đặc thù của công ty nội thất cần được thể hiện trong hồ sơ năng lực công ty.

Một cuốn hồ sơ năng lực công ty nội thất có trung bình từ 15 đến 25 trang tuỳ thuộc vào lượng thông tin, hình ảnh và cách thiết kế mà công ty muốn sử dụng trong profile.

Thư ngỏ
Cấu trúc của phần thư ngỏ của hồ sơ năng lực công ty nội thất giống với cấu trúc phần thư ngỏ của công ty xây dựng. Bao gồm các phần như sau:

Mở đầu bằng lời chào.
Giới thiệu sơ qua về công ty và lĩnh vực hoạt động của công ty.
Giới thiệu sơ qua về năng lực thi công và năng lực nhân sự của công ty.
Định hướng phát triển mà công ty muốn hướng tới.
Lời mời hợp tác và lời kết của phần thư ngỏ.
Giới thiệu về công ty
Giống các profile công ty khác, profile công ty nội thất bao gồm các mục như sau:

Thông tin chung: Đưa ra các thông tin về công ty như: Tên công ty, tên giám đốc, mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại, email.
Lĩnh vực hoạt động: Nêu chi tiết về ngành nghề kinh doanh của công ty.
Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi: Đưa ra định hướng, mục tiêu mà công ty hướng tới, những khó khăn của khách hàng trong ngành nội thất và các giải pháp mà công ty đưa ra để giải quyết những khó khăn đó.
Cơ sở pháp lý.
Sơ đồ tổ chức công ty.
Năng lực công ty
Bao gồm các mục như sau:

Năng lực nhân sự: Đưa các nhân sự nòng cốt trong công ty và trách nghiệm của họ.
Năng lực về máy móc: Đưa ra một số máy móc hiện đại với kỹ thuật tiên tiến của công ty
Năng lực thi công: Các tiêu chuẩn chất lượng mà công ty đã thực hiện