Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Cách thức Xóa dữ liệu Jump List, lịch sử Jump List trên Windows

Opgavebeskrivelse

Công ty: cứu dữ liệu máy tính tại nhà huyện 12 sẽ chỉ dẫn Anh chị Jump List là gì? Jump List là 1 trong các tính năng vượt trội của window, đặc trưng trên Taskbar window. ngoài ra lúc Jump List cất quá rộng rãi file vừa mở của một phần mềm sẽ dễ dẫn tới hiện trạng dày đặc và chiếm không gian màn hình. đấy là lý do chúng ta cần xóa dữ liệu Jump List cũng như xóa lịch sử Jump List trên window để tiếp chuyện tiêu dùng.

Opgave