Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Cách Shara máy in 2 PC

Opgavebeskrivelse

các bước tiến hành Chia sẻ máy in :
1- Khởi động máy một, tậu chế độ share printer cho máy in .
2- Khởi động máy 2: phải đảm bảo rằng 2 máy nhìn thấy nhau và trên máy 2 đã đặt chế độ chia sẻ mạng và máy in.
3- trên máy 2, vào Start –> Devices and printers –> Add Printer:

https://huyanphat.com/cach-chia-se-may-in-voi-tinh-32bit-va-64bit/

Opgave