Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Cách sửa lổi nút in và một số thiết đặt máy in

Opgavebeskrivelse

Nếu có vấn đề với trình điều khiển máy in hoặc máy in(sửa máy in tại nhà nhà bè giá rẻ), kết nối với máy in có thể đã bị vô hiệu hóa hoặc một số cài đặt máy in có thể đã bị ẩn. Bạn có thể thử những biện pháp sau đây của Huy An Phát để khắc phục vấn đề.
https://huyanphat.com/cach-sua-loi-nut-in-va-mo%cc%a3t-so-thiet-dat-may-in/

Opgave