Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

CÁCH LẤY LẠI CÁC KÝ TỰ Ổ ĐĨA BỊ THIẾU TRONG WINDOWS

Opgavebeskrivelse

Thư ổ đĩa bị thiếu trong Windows
Thư lái xe bị thiếu? Tôi vừa nâng cấp lên Windows 10. lúc tôi mở PC này, ký tự ổ đĩa của tôi bị thiếu trong Windows Explorer. hiện tại, chúng ta cần khiến gì khi thiếu ký tự ổ đĩa trong Windows?