Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

CÁCH KIỂM TRA NHIỆT ĐỘ PC TRÊN WINDOWS 10

Opgavebeskrivelse

Kiểm tra nhiệt độ của hệ thống Windows 10 không phải là điều bạn thường làm, nhưng nó cần thiết, đặc biệt nếu bạn biết rằng CPU của mình liên tục quá nóng. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách vào BIOS của máy tính hoặc sử dụng một ứng dụng khác. Bài viết này là một phần của Phần Windows 10 của chúng tôi , vì vậy hãy nhớ kiểm tra để tham khảo thêm. Đối với hướng dẫn hữu ích hơn và hướng dẫn, đi tới của chúng tôi Làm thế nào để Hub .