Ludomanistudier er et ressourcested for de gymnasiale uddannelser. Her kan lærere og elever finde inspiration, faglige vinkler og materialer til studieemnet ludomani. © 2013.

Các lỗi windows thường hay gặp phải | Chuyên cài windows XP, 7, 8, 10

Opgavebeskrivelse

⭐⭐⭐ Các lỗi windows thường hay gặp phải | Chuyên cài windows XP, 7, 8, 10
Khắc phục lỗi full disk 100% ở windows 10 và windows 8.1 thường thấy
Màn hình xanh chết chóc. Không cài đặt được ứng dụng, phần mềm.
Máy tính bị mất mạng Internet.
Mạng bị dấu chấm than vàng.
Máy chạy chậm, đơ, hay treo, không vào được win, hiện quảng cáo …
https://napmuctannoi.com/cai-win-tan-noi/cai-win-tan-noi-huyen-hoc-mon/